Szkolenia online wróć do kategorii

Udostępnij:

Szanowni Państwo,

W zawiązku z faktem, iż aktualnie nie ma możliwości prowadzenia szkoleń i spotkań z Państwem, w formie bezpośredniego kontaktu, a większość naszych zaplanowanych na początek roku szkoleń została odwołana, zapraszamy na szkolenia online w postaci

WEBINARÓW

Planujemy przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń realizowanych na żywo, z możliwością dyskusji i zadawania pytań po każdym spotkaniu.

Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy!

Aktualizacja: Ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami,  w majowych szkoleniach zwiększamy limit uczestników do 100 osób

TerminTematProgram szkolenia
2021.05.18
Projektowanie układów uziemiających o małej wartości rezystancji uziemienia

Szkolenie bezpłatne

Zapisz się
1. Zawartość projektu
2. Kryterium układu uziemiającego
3. Sondowanie geoelektryczne - znaczenie rezystywności gruntu
4. Wpływ warunków środowiskowych na uziomy
5. Uziomy pionowe - znaczenie głębokości pogrążania
6. Uziomy pionowe - optymalne odległości między uziomami
7. Obliczenia złożonych układów uziomowych
8. Plan uziomów - konfiguracja i rozmieszczenie elementów
9. Opis techniczny - co powinien zawierać
10. Zestawienie materiałów i kosztorys
11. Podsumowanie


2021.05.25
Ochrona przed przepięciami systemów teletechnicznych

Szkolenie bezpłatne

Zapisz się


1. Kategorie odporności udarowej ograniczników wg PN-EN 61643-21
2. Parametry ograniczników do ochrony obwodów sygnałowych
3. Istotność badań typu ograniczników
4. Strefowa koncepcja ochrony wg PN-EN 62305
5. Zasady prawidłowego montażu i połączenia
6. Uziemienie pośrednie ekranów kabli sygnałowych
7. Przykłady rozwiązań
• systemy alarmowe SSWiN i KD
• systemy ppoż. SAP
• telewizja dozorowa VSS
• systemy automatyki AKPiA
8. Ochrona systemów radiokomunikacyjnych.

2021.06.08
Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania

Szkolenie bezpłatne

Zapisz się


1. Jakie normy dotyczą projektowania instalacji PV?
2. Źródła zagrożeń
3. Ochrona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna
4. Odstępy separujące - czy są wymagane i ile wynoszą
5. Ochrona przed przepięciami wg norm PN-HD 60364
6. Lokalizacje ograniczników przepięć
7. Dobór ograniczników przepięć
8. Konfiguracje ograniczników przepięć do ochrony instalacji PV
9. Uziemienia w systemach PV

Obejrzyj
w dowolnej
chwili

Wymiarowanie urządzenia piorunochronnego w zależności od klasy LPS

Szkolenie PŁATNE
Cena: 300 zł brutto

Kup dostęp


1. Potrzeba stosowania ochrony odgromowej
2. Analiza ryzyka i określenie klasy LPS
3. Strefowa koncepcja ochrony
4. Zależność projektowania zwodów od klasy LPS
5. Metody projektowania zwodów
5.1. Metoda toczącej się kuli
5.2. Metoda kąta ochronnego
5.3. Metoda oczkowa
6. Odstępy separujące
6.1. Odstępy od zwodów
6.2. Odstępy od przewodów odprowadzających

Nagranie szkolenia z dnia 2020.12.10

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST Białystok