fbpx

Szkolenia online wróć do kategorii

Udostępnij:

Szanowni Państwo,

W zawiązku z faktem, iż aktualnie nie ma możliwości prowadzenia szkoleń i spotkań z Państwem, w formie bezpośredniego kontaktu, a większość naszych zaplanowanych na początek roku szkoleń została odwołana, zapraszamy na szkolenia online w postaci

WEBINARÓW

Planujemy przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń realizowanych na żywo, z możliwością dyskusji i zadawania pytań po każdym spotkaniu.

Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy!

Aktualizacja: Ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami,  w majowych szkoleniach zwiększamy limit uczestników do 100 osób

TerminTematProgram szkolenia
wkrótceZgrzewanie egzotermiczne1. Czym jest zgrzewanie egzotermiczne
2. Właściwości połączeń egzotermicznych
3. Zalety systemu CBM Weld
4. Elementy systemu
5. Typy połączeń
6. Film instruktażowy
Nasze wcześniejsze wydarzenia
TerminTematProgram szkolenia
2020.05.26Dlaczego warto stosować uziomy pomiedziowane - prezentacja produktów CBM Technology

Zobacz nagranie archiwalne 1. Porównanie właściwości powłok ochronnych Cu i Zn
2. Właściwości i wymagania dla powłok Cu
3. Uziomy pionowe - kute czy z gwintem?
4. Bednarki i druty pomiedziowane
5. Połączenia skręcane
6. Zgrzewanie egzotermiczne
7. Wysoka rezystywność gruntu - środki poprawiające jakość uziemienia
2020.05.12

2020.05.14
Projektowanie układów uziemiających o niskiej wartości rezystancji uziemienia1. Zawartość projektu
2. Kryterium układu uziemiającego
3. Sondowanie geoelektryczne - znaczenie rezystywności gruntu
4. Wpływ warunków środowiskowych na uziomy
5. Uziomy pionowe - znaczenie głębokości pogrążania
6. Uziomy pionowe - optymalne odległości między uziomami
7. Obliczenia złożonych układów uziomowych
8. Plan uziomów - konfiguracja i rozmieszczenie elementów
9. Opis techniczny - co powinien zawierać
10. Zestawienie materiałów i kosztorys
11. Podsumowanie
2020.05.19
Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania
1. Jakie normy dotyczą projektowania instalacji PV?
2. Źródła zagrożeń
3. Ochrona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna
4. Odstępy separujące - czy są wymagane i ile wynoszą
5. Ochrona przed przepięciami wg norm PN-HD 60364
6. Lokalizacje ograniczników przepięć
7. Dobór ograniczników przepięć
8. Konfiguracje ograniczników przepięć do ochrony instalacji PV
2020.05.28Ochrona przed przepięciami instalacji zasilających
1. Konieczność stosowania ograniczników przepięć
2. Klasyfikacja ograniczników przepięć wg PN-EN 61643-11
3. Ograniczniki Typu 1+2 a ograniczniki kombinowane
4. Ograniczniki przepięć Typu 1
5. Ograniczniki przepięć Typu 2
6. Ograniczniki przepięć Typu 3
7. Strefowa koncepcja ochrony wg PN-EN 62305
8. Zasady doboru ograniczników przepięć
9. Dobezpieczanie ograniczników przepięć
10. Przykłady zastosowań

Rodzaje ograniczników przepięć oraz przykłady zastosowań zostaną zaprezentowane na przykładzie produktów firmy LEUTRON.
2020.06.02Odstępy separujące jako środek ochrony odgromowej1. Dlaczego należy zachowywać odstępy separujące
2. Przykłady błędów projektowych i wykonawczych
3. Od czego zależy wartość wymaganego odstępu
4. Odstępy od przewodów odprowadzających
5. Odstępy od zwodów pionowych
6. Odstęp separujący a dobór ograniczników przepięć
2020.06.04Ochrona przed przepięciami systemów teletechnicznych1. Kategorie odporności udarowej ograniczników wg PN-EN 61643-21
2. Parametry ograniczników do ochrony obwodów sygnałowych
3. Istotność badań typu ograniczników
4. Strefowa koncepcja ochrony wg PN-EN 62305
5. Zasady prawidłowego montażu i połączenia
6. Uziemienie pośrednie ekranów kabli sygnałowych
7. Przykłady rozwiązań
• systemy alarmowe SSWiN i KD
• systemy ppoż. SAP
• telewizja dozorowa VSS
• systemy automatyki AKPiA


Rodzaje ograniczników przepięć oraz przykłady zastosowań zostaną zaprezentowane na przykładzie produktów firmy RST.

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!