Webinary RST wróć do kategorii

Udostępnij:

Zakończyliśmy 2. edycję kursu online w postaci WEBINARÓW. Wszystkie szkolenia były realizowane w formule „na żywo”, z możliwością dyskusji i zadawania pytań po każdym spotkaniu. W stosunku do pierwszej edycji, liczba osób rejestrujących się na nasze szkolenia zwiększyła się dwukrotnie! Średnia ocen wystawianych przez uczestników wyniosła 4,94! A to najlepiej świadczy o poziomie zadowolenia uczestników, a także o poziomie naszych szkoleń. Dziękujemy!

W związku z dużym zainteresowaniem i otrzymanymi zgłoszeniami, udostępniamy dostęp do nagrania szkolenia dotyczącego projektowania urządzenia piorunochronnego w zależności od klasy LPS (webinar płatny).
Rejestracja tutaj.

Nasze szkolenia kierujemy do projektantów, wykonawców, służb utrzymania ale także do inwestorów. Informacje zawarte w prezentowanych materiałach dotyczą zarówno budownictwa ogólnego, przemysłu, jak i sieci elektroenergetycznych. Celem szkoleń jest przedstawienie współczesnych rozwiązań, prezentacja dobrych praktyk inżynierskich oraz przede wszystkim, wytycznych najnowszych norm w zakresie układów uziemiających, ochrony odgromowej i przed przepięciami   

Umiejętności nabywane przez uczestników na naszych szkoleniach to m.in.:

  • Znajomość wymagań aktualnych norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
  • Świadomość zagrożeń wynikających z błędów projektowych i wykonawczych
  • Umiejętność prawidłowego projektowania i doboru konfiguracji układów uziemień
  • Zasady prawidłowego doboru i łączenia materiałów na uziomy
  • Zasady doboru ograniczników przepięć w różnych systemach i prawidłowe zastosowanie Strefowej Koncepcji Ochrony
  • Znajomość najnowszych rozwiązań produktowych i technologicznych w ochronie odgromowej
  • Technika wykonywania połączeń egzotermicznych w uziemieniach.


Serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłych edycjach! 

TerminTematProgram szkolenia
2020.12.10
Wymiarowanie urządzenia piorunochronnego w zależności od klasy LPS

Szkolenie PŁATNE
Cena: 300 zł brutto

Kup dostęp


1. Potrzeba stosowania ochrony odgromowej
2. Analiza ryzyka i określenie klasy LPS
3. Strefowa koncepcja ochrony
4. Zależność projektowania zwodów od klasy LPS
5. Metody projektowania zwodów
5.1. Metoda toczącej się kuli
5.2. Metoda kąta ochronnego
5.3. Metoda oczkowa
6. Odstępy separujące
6.1. Odstępy od zwodów
6.2. Odstępy od przewodów odprowadzających
Nasze wcześniejsze wydarzenia
TerminTematProgram szkolenia
2020.11.05
Projektowanie układów uziemiających o małej wartości rezystancji uziemienia

Szkolenie bezpłatne

1. Zawartość projektu
2. Kryterium układu uziemiającego
3. Sondowanie geoelektryczne - znaczenie rezystywności gruntu
4. Wpływ warunków środowiskowych na uziomy
5. Uziomy pionowe - znaczenie głębokości pogrążania
6. Uziomy pionowe - optymalne odległości między uziomami
7. Obliczenia złożonych układów uziomowych
8. Plan uziomów - konfiguracja i rozmieszczenie elementów
9. Opis techniczny - co powinien zawierać
10. Zestawienie materiałów i kosztorys
11. Podsumowanie
2020.11.12
Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania

Szkolenie bezpłatne
1. Jakie normy dotyczą projektowania instalacji PV?
2. Źródła zagrożeń
3. Ochrona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna
4. Odstępy separujące - czy są wymagane i ile wynoszą
5. Ochrona przed przepięciami wg norm PN-HD 60364
6. Lokalizacje ograniczników przepięć
7. Dobór ograniczników przepięć
8. Konfiguracje ograniczników przepięć do ochrony instalacji PV
9. Uziemienia w systemach PV
2020.11.19

Ochrona przed przepięciami instalacji zasilających


Szkolenie bezpłatne
1. Konieczność stosowania ograniczników przepięć
2. Klasyfikacja ograniczników przepięć wg PN-EN 61643-11
3. Ograniczniki Typu 1+2 a ograniczniki kombinowane
4. Ograniczniki przepięć Typu 1
5. Ograniczniki przepięć Typu 2
6. Ograniczniki przepięć Typu 3
7. Strefowa koncepcja ochrony wg PN-EN 62305
8. Zasady doboru ograniczników przepięć
9. Dobezpieczanie ograniczników przepięć
10. Przykłady zastosowań

Rodzaje ograniczników przepięć oraz przykłady zastosowań zostaną zaprezentowane na przykładzie produktów firmy LEUTRON.
2020.11.26
Ochrona przed przepięciami systemów teletechnicznych

Szkolenie bezpłatne


1. Kategorie odporności udarowej ograniczników wg PN-EN 61643-21
2. Parametry ograniczników do ochrony obwodów sygnałowych
3. Istotność badań typu ograniczników
4. Strefowa koncepcja ochrony wg PN-EN 62305
5. Zasady prawidłowego montażu i połączenia
6. Uziemienie pośrednie ekranów kabli sygnałowych
7. Przykłady rozwiązań
• systemy alarmowe SSWiN i KD
• systemy ppoż. SAP
• telewizja dozorowa VSS
• systemy automatyki AKPiA
8. Ochrona systemów radiokomunikacyjnych.

Rodzaje ograniczników przepięć oraz przykłady zastosowań zostaną zaprezentowane na przykładzie produktów firmy RST.
2020.12.03

Zgrzewanie egzotermiczne i systemy uziemień pomiedziowanych CBM

Szkolenie bezpłatne


1. Porównanie właściwości powłok ochronnych Cu i Zn
2. Właściwości i wymagania dla powłok Cu
3. Uziomy pionowe - kute czy z gwintem?
4. Bednarki i druty pomiedziowane
5. Połączenia skręcane
6. Zgrzewanie egzotermiczne:
6.1. Przykłady doboru form
6.2. Przykłady zastosowań
6.3. Film instruktażowy
7. Wysoka rezystywność gruntu - środki poprawiające jakość uziemienia


Prowadzący WEBINARY

dr inż. Tomasz Maksimowicz

Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego w RST sp. z o.o. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej (2007 r.). Uzyskał doktorat w specjalności kompatybilności elektromagnetycznej (2011 r.). Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (PKOO). Reprezentant CBM Technology w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w ramach KT55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych – aktywny udział przy opracowywaniu i tłumaczeniu norm serii PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561. W obszarze zainteresowań autora znajdują się projektowanie układów uziemiających oraz szeroko pojęta ochrona odgromowa. W ramach prac rozwojowych w RST kieruje zespołem, który zaprojektował, przebadał i wdrożył do produkcji kilka serii ograniczników przepięć do ochrony obwodów sygnałowych a także licznik udarów piorunowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach oraz na konferencjach krajowych i międzynarodowych z dziedziny ochrony odgromowej i kompatybilności elektromagnetycznej (m. in. IEEE, ICLP, Przegląd Elektrotechniczny, Wiadomości Elektrotechniczne, INPE). Współautor licznych analiz, ekspertyz, raportów z prac badawczych oraz standardów technicznych z zakresu ochrony odgromowej i uziemień.


Jeżeli interesuje Cię konkretny temat szkolenia, zaproponuj go na szkolenia@rst.pl

 Regulamin webinarów bezpłatnych

Regulamin webinarów płatnych

Jeżeli chcesz otrzymać powiadomienia o organizowanych szkoleniach, zapisz się na nasz Newsletter.

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST Białystok