fbpx

Wznawiamy WEBINARY! wróć do kategorii

Udostępnij:

Rozpoczynamy 2. edycję kursu online w postaci WEBINARÓW. Wszystkie szkolenia będą realizowane w formule „na żywo”, z możliwością dyskusji i zadawania pytań po każdym spotkaniu. Ta forma prezentacji, w pierwszej edycji, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem naszych odbiorców. Takie spotkanie to również doskonała okazja do zadania nurtujących pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Ze względu na ograniczenia technologiczne liczba uczestników w szkoleniach może być ograniczona. Po rejestracji każdy udział w szkoleniu będzie potwierdzany. O ile nie napisano inaczej, udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie SZKOLENIA

TerminTematProgram szkolenia
2020.11.26

godz. 10:00
Ochrona przed przepięciami systemów teletechnicznych

Szkolenie bezpłatne

Zarejestruj się 


1. Kategorie odporności udarowej ograniczników wg PN-EN 61643-21
2. Parametry ograniczników do ochrony obwodów sygnałowych
3. Istotność badań typu ograniczników
4. Strefowa koncepcja ochrony wg PN-EN 62305
5. Zasady prawidłowego montażu i połączenia
6. Uziemienie pośrednie ekranów kabli sygnałowych
7. Przykłady rozwiązań
• systemy alarmowe SSWiN i KD
• systemy ppoż. SAP
• telewizja dozorowa VSS
• systemy automatyki AKPiA
8. Ochrona systemów radiokomunikacyjnych.

Rodzaje ograniczników przepięć oraz przykłady zastosowań zostaną zaprezentowane na przykładzie produktów firmy RST.

2020.12.03

godz. 10:00
Zgrzewanie egzotermiczne i systemy uziemień pomiedziowanych CBM

Szkolenie bezpłatne

Zarejestruj się 
1. Porównanie właściwości powłok ochronnych Cu i Zn
2. Właściwości i wymagania dla powłok Cu
3. Uziomy pionowe - kute czy z gwintem?
4. Bednarki i druty pomiedziowane
5. Połączenia skręcane
6. Zgrzewanie egzotermiczne:
6.1. Przykłady doboru form
6.2. Przykłady zastosowań
6.3. Film instruktażowy
7. Wysoka rezystywność gruntu - środki poprawiające jakość uziemienia

2020.12.10

godz. 10:00
Wymiarowanie urządzenia piorunochronnego w zależności od klasy LPS

Szkolenie PŁATNE
Cena: 300 zł brutto

Zarejestruj się 


1. Potrzeba stosowania ochrony odgromowej
2. Analiza ryzyka i określenie klasy LPS
3. Strefowa koncepcja ochrony
4. Zależność projektowania zwodów od klasy LPS
5. Metody projektowania zwodów
5.1. Metoda toczącej się kuli
5.2. Metoda kąta ochronnego
5.3. Metoda oczkowa
6. Odstępy separujące
6.1. Odstępy od zwodów
6.2. Odstępy od przewodów odprowadzających

Nasze wcześniejsze wydarzenia
TerminTematProgram szkolenia
2020.11.05
Projektowanie układów uziemiających o małej wartości rezystancji uziemienia

Szkolenie bezpłatne

1. Zawartość projektu
2. Kryterium układu uziemiającego
3. Sondowanie geoelektryczne - znaczenie rezystywności gruntu
4. Wpływ warunków środowiskowych na uziomy
5. Uziomy pionowe - znaczenie głębokości pogrążania
6. Uziomy pionowe - optymalne odległości między uziomami
7. Obliczenia złożonych układów uziomowych
8. Plan uziomów - konfiguracja i rozmieszczenie elementów
9. Opis techniczny - co powinien zawierać
10. Zestawienie materiałów i kosztorys
11. Podsumowanie
2020.11.12
Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania

Szkolenie bezpłatne
1. Jakie normy dotyczą projektowania instalacji PV?
2. Źródła zagrożeń
3. Ochrona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna
4. Odstępy separujące - czy są wymagane i ile wynoszą
5. Ochrona przed przepięciami wg norm PN-HD 60364
6. Lokalizacje ograniczników przepięć
7. Dobór ograniczników przepięć
8. Konfiguracje ograniczników przepięć do ochrony instalacji PV
9. Uziemienia w systemach PV
2020.11.19

Ochrona przed przepięciami instalacji zasilających


Szkolenie bezpłatne
1. Konieczność stosowania ograniczników przepięć
2. Klasyfikacja ograniczników przepięć wg PN-EN 61643-11
3. Ograniczniki Typu 1+2 a ograniczniki kombinowane
4. Ograniczniki przepięć Typu 1
5. Ograniczniki przepięć Typu 2
6. Ograniczniki przepięć Typu 3
7. Strefowa koncepcja ochrony wg PN-EN 62305
8. Zasady doboru ograniczników przepięć
9. Dobezpieczanie ograniczników przepięć
10. Przykłady zastosowań

Rodzaje ograniczników przepięć oraz przykłady zastosowań zostaną zaprezentowane na przykładzie produktów firmy LEUTRON.

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!