Systemy ostrzegania przed wyładowaniami atmosferycznymi w świetle nowej normy EN 50536

Doziemne wyładowania atmosferyczne stanowią poważne zagrożenie dla życia ludzkiego i dóbr materialnych. Nie w każdym jednak przypadku zastosowanie tradycyjnych środków ochrony w postaci zewnętrznych instalacji piorunochronnych [1] i układów do ograniczania przepięć [2] jest rozwiązaniem dostatecznym, a czasami ich użycie jest wręcz niemożliwe do zastosowania.  

PROFESJONALNA OCHRONA

ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI