Artykuły

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi artykułami technicznymi poświęconymi tematyce szeroko rozumianej ochrony odgromowej, ochrony przed przepięciami i instalacji uziemiających. W naszych artykułach staramy się Państwu przedstawić wymagania najnowszych norm krajowych i międzynarodowych.

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

Układ uziomowy stacji elektroenergetycznych to jeden z podstawowych środków zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania, którego najistotniejsze funkcje to:  a) redukowanie zagrożeń porażeniowych związanych z dotykiem pośrednim:  – sterowanie rozkładem potencjału na powierzchni gruntu, – ograniczenie napięć rażeniowych (krokowych, dotykowych),  b)  zapewnienie działania środkom ochrony dodatkowej przy uszkodzeniu przewodu PEN,  c) ograniczenie . . .

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION