Pigułki wiedzy

“Pigułki wiedzy” to szybka pomoc w projektowaniu. Znajdą tu Państwo to, co najważniejsze: wykazy aktualnych norm, wzory, wykresy, dane liczbowe i wiele innych przydatnych informacji. Chcąc ułatwić Państwu pracę, w tym dziale, skupiać będziemy najważniejsze rzeczy, o których piszemy w naszych artykułach i nie tylko.

Kalkulator przekrojów przewodów uziemiających

Kalkulator do obliczeń przekrojów bednarek wymaganych ze względu na spodziewane prądy zwarciowe. Obliczenia uwzględniają maksymalną wartość skuteczną prądu zwarciowego, czas trwania zwarcia oraz materiał przewodu uziemiającego.

Kalkulator rezystancji uziemienia

Kalkulatory do obliczeń rezystancji wybranych układów uziemiających.

Kalkulator odstępów separujących

Metoda uproszczona obliczania odstępów separujących dla zachowania bezpiecznych odległości między instalacjami obiektu a przewodami urządzenia piorunochronnego.

Wartości kątów ochronnych

Tablica wartości kątów ochronnych i zasięgu stożka strefy LPZ 0B w zależności od wysokości zwodu względem płaszczyzny odniesienia oraz poziomu ochrony odgromowej LPL (klasy LPS).

Wykaz norm z zakresu ochrony przed przepięciami

Wykaz norm z zakresu ochrony przed przepięciami według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. oraz aktualnych według polskiego komitetu ochrony odgromowej. Stan na 29.02.2019 r.

Wykaz norm z zakresu ochrony odgromowej i uziemień

Wykaz norm z zakresu ochrony odgromowej i instalacji uziemiających według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. oraz aktualnych według polskiego komitetu ochrony odgromowej. Stan na 29.02.2019 r.

Kalkulator oceny konieczności stosowania ochrony przed przepięciami – PN-HD 60364-4-443:2016

Algorytm oceny konieczności stosowania ochrony przed przepięciami według wymagań normy zharmonizowanej PN-HD 60364-4-443:2016.

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

GROUNDING AND OVERVOLTAGE PROTECTION