Pigułki

 

“Pigułki” to szybka pomoc w projektowaniu. Znajdą tu Państwo to co najważniejsze: wykazy aktualnych norm, wzory, wykresy, dane liczbowe i wiele innych. Chcąc ułatwić Państwu pracę, w tym dziale skupiać będziemy najważniejsze rzeczy o których piszemy w naszych artykułach i nie tylko.

 

Kalkulator odstępów separujących

Metoda uproszczona obliczania odstępów separujących dla zachowania bezpiecznych odległości między instalacjami obiektu a przewodami urządzenia piorunochronnego.

Kalkulator rezystancji uziemienia

Kalkulatory do obliczeń rezystancji wybranych układów uziemiających.

Wartości kątów ochronnych

Tablica wartości kątów ochronnych i zasięgu stożka strefy LPZ 0B w zależności od wysokości zwodu względem płaszczyzny odniesienia oraz poziomu ochrony odgromowej LPL (klasy LPS).

Wykaz norm z zakresu ochrony przed przepięciami

Wykaz norm z zakresu ochrony przed przepięciami według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. oraz aktualnych według polskiego komitetu ochrony odgromowej. Stan na 29.02.2019 r.

Wykaz norm z zakresu ochrony odgromowej i uziemień

Wykaz norm z zakresu ochrony odgromowej i instalacji uziemiających według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. oraz aktualnych według polskiego komitetu ochrony odgromowej. Stan na 29.02.2019 r.

PROFESJONALNA OCHRONA

ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI