RODO

Udostępnij:

RST Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków RST jest zapewnienie odpowiedniej ochrony
i właściwego wykorzystywania danych zgromadzonych w związku z prowadzoną przez nas działalnością na przykład poprzez pocztę elektroniczną, spotkania na targach i szkoleniach, zawieranie umów lub serwisy internetowe.

Zasadniczo naszym celem jest gromadzenie danych osobowych, które otrzymujemy na zasadzie dobrowolności lub których uzyskanie jest niezbędne w celu umożliwienia przekazania informacji lub świadczenia usług dla naszych Klientów i innych osób lub też przekazania informacji nt. możliwości zatrudnienia lub w przypadku odrębnego, wyraźnego żądania również informacji marketingowej.

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.rst.bialystok.pl jest RST Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 17/1, 15-620 Białystok , NIP 5423278389.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego www.domena.pl
 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Deklaracja RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: RST Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 17/1, 15-620 Białystok , NIP 5423278389. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: RST Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok lub e-mail: rodo@rst.bialystok.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i naszych usług.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania Klientom RST Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania Państwa danych osobowych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@rst.bialystok.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:

RST Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17/1
15-620 Białystok

 

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!